• Giỏ hàng rỗng

Ghế Dài và Đôn

Đôn bàn trang điểm Venice
4.100.0004.300.000

Kích thước: D380 - R360 - C440 Vật liệu: Gỗ xà cừ (Mahogany) tự nhiên- Vải bọc cao cấp.

Đôn trang trí
3.700.0003.800.000

Kích thước: D500 - R500 - C500

Đôn JoJo 63387
4.650.0004.700.000

Kích thước: Ø500 - C480 Vật liệu: Vải bố- Hạt xốp- Dây nịt da công nghiệp

Đôn Moro aqua
1.500.0001.750.000

Kích thước: D500- R500- C350

Đôn Montana ivory
1.690.0001.750.000

Kích thước: Ø400 - C400

Đôn Barrato
990.0001.100.000

Kích thước: D400 - R400 - C400

Đôn button vải
5.500.0005.700.000

Kích thước: D580 - R360 - C440 Vật liệu: Gỗ tràm- Vải cao cấp

Bench Blue
7.900.0008.100.000

Kích thước: D1400 - R400 - C450 Vật liệu: Gỗ tràm tự nhiên - Bọc vải cao cấp

Bench JoJo mẫu 2
4.700.0004.800.000

Kích thước: D1600 - R350 - C450 Vật liệu: Gỗ sồi ghép