• Giỏ hàng rỗng

Ghế Thư Giãn

Ghế thư giãn Lazboy H.town
32.000.000

Kích thước: D950 - R850 - C1030 Vật liệu: Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế thư giãn Lazboy Rialto mica
17.200.000

Kích thước: D850 - R800 - C1000 Vật liệu: Khung gỗ cao su bọc vải

Ghế thư giãn Lazboy Bennett
37.700.00038.000.000

Kích thước: D900 - R850 - C1000 Vật liệu: Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế thư giãn Lula
8.900.0009.100.000

Kích thước: D790 - R570 - C940 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ (Mahogany)- Vải cao cấp

Ghế thư giãn Lazboy Larson scarlet
35.000.00036.000.000

Bảo hành 10 năm Kích thước: D950 - R850 - C1030 Vật liệu: Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế thư giãn Lula
8.900.0009.100.000

Kích thước: D790 - R570 - C940 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ (Mahogany)- Vải cao cấp

Ghế thư giãn Lazboy Canyon cognac
39.900.00041.000.000

Bảo hành 10 năm Kích thước: D950 - R850 - C1100 Vật liệu: Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế thư giãn Lula
8.900.0009.100.000

Kích thước: D790 - R570 - C940 Vật liệu: Gỗ xà cừ (Mahogany) sơn trắng - Vải cao cấp

Ghế thư giãn Lula
8.900.0009.100.000

Kích thước: D790 - R570 - C940 Vật liệu: Gỗ xà cừ (Mahogany) sơn trắng - Vải cao cấp