• Giỏ hàng rỗng

Sofa Góc

Sofa góc trái Roma
21.900.00022.000.000

Kích thước: D2000 - R900/1500 - C800 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải

Sofa góc trái Royal
52.500.00053.000.000

Kích thước: D3350- R1000/3080 - C650 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ - Nệm chống cháy bọc vải cao cấp

Sofa góc trái Cico
44.500.000

Kích thước: D2870 - R1000/1850 - C850 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải cao cấp

Sofa góc phải Cedar
69.000.00070.000.000

Kích thước: D2600 - R930/2080 - C880 Vật liệu: Khung gỗ bọc da- chân inox

Sofa góc trái Norfolk
82.800.00083.000.000

Kích thước: D3200 - R1000/1650 - C700 Vật liệu: Da bò cao cấp - Chân inox 304

Sofa góc phải Opal
79.000.00079.500.000

Kích thước: D2900- R1000/1850- C600 Vật liệu: Khung gỗ bọc da- chân kim loại sơn

Sofa góc phải Chili
69.900.00070.000.000

Kích thước: D2800 - R1000/2140 - C1000 Vật liệu: Khung gỗ - bọc da bò - chân inox

Sofa góc trái Elementz
46.100.00046.500.000

Kích thước: D3300- R950/1350- C650 Vật liệu: Khung gỗ thông NewZealand - Nệm gòn và lông vũ tự nhiên bọc vải

Sofa góc trái Cico
44.500.00045.000.000

Kích thước: D2870 - R1000/1850 - C850 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải cao cấp