• Giỏ hàng rỗng

Sofa Bed

Bộ sofa vải Pepper 2.1
40.000.000

Kích thước: Sofa: D2080 - R930 - C820 Armchair: D1110 - R930 - C820 Vật liệu: Khung gỗ - bọc vải cao cấp

Bộ Sofa Vải Lộc 3.1.1
49.900.00050.000.000

Kích thước: Sofa: D1850 - R750 - C850 Armchair: D770 - R750 - C850 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ - Nệm chống cháy bọc vải cao cấp

Bộ sofa vải Carl 3.1.1
48.700.00049.000.000

Kích thước: Sofa: D2100 - R800 - C800 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ - Nệm chống cháy bọc vải

Sofa vải Laura
21.800.00022.000.000

Kích thước: D1700 - R1000 - C800 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ - Nệm chống cháy bọc vải

Sofa vải Life 1
20.800.00021.000.000

Kích thước: D2000- R900- C680 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải cao cấp

Sofa vải Jadora 3 chỗ
38.300.00039.000.000

Kích thước: D2500- R1200- C650 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải cao cấp

Sofa Twoback
29.800.00030.000.000

Kích thước: D1950- R1070- C850 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải

Sofa vải Kazoku
20.800.00021.000.000

Kích thước: D1800 - R700 - C800 Vật liệu: Khung gỗ xà cừ - Nệm chống cháy bọc vải

Sofa vải Vitra
21.900.00022.000.000

Kích thước: D1950- R700- C870 Vật liệu: Khung gỗ bọc vải cao cấp